Samfunnets beste valg
Meny
Meny

Produksjonsmedarbeider/maskinfører

Oslo Franzefoss Pukk AS (FPU) Anlegg Bondkall Søknadsfrist: 29.10.2020

Franzefoss Pukk AS er et heleid datterselskap av familiekonsernet Franzefoss AS. Vi er en av landets fremste bergverksbedrifter og forvalter av geologiske ressurser. Vi leverer pukk og grus til blant annet betong- og asfaltproduksjon, bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor, industri og landbruk.

Vi søker nå produksjonsmedarbeider til vårt pukkverk på Bondkall i Oslo.

Pukkverket er det eneste igjen av sitt slag innenfor Oslo kommunes grenser og vi er 16 ansatte på anlegget. 

Franzefoss Pukk Bondkall driver med uttak av bergartene syenitt, hornfels og basalt,  samt mottak og bearbeiding av asfaltflak og fersk-betong.  Av denne råvaren produseres det 0/16mm  knust asfalt og 0/90mm knust betong, begge produkter som et rimelig alternativ til Knust stein. I tillegg er Grønn Vekst Norge etablert på anlegget med utsalg av miljøvennlig jord og jordprodukter.

Som produksjonsmedarbeider må du må trives med selvstendig arbeid så vel som at du er samarbeidsvillig, effektiv og kvalitetsbevisst. Du skal sørge for at våre kunder opplever oss som vår visjon: Samfunnets Beste Valg.

Hovedansvaret i stillingen er maskinkjøring, knusing av stein med mobil- eller stasjonærknusemaskin og/eller å utføre mekaniske oppgaver og vedlikehold. Oppgavene vil variere ut fra kompetanse og erfaring.

Vi søker etter deg som er fleksibel, samarbeidsvillig, kvalitets- og ansvarsbevisst. Du må trives med en variert arbeidsdag hvor alle bidrar og du er en del av teamet. Stillingene rapporterer til avdelingsleder.

Ansvarsområder for stillingen vil være

 • Lasting, lagring og transport av stein med hjullaster, dumper og gravemaskin
 • Service og vedlikehold, samt lettere reparasjonsarbeider av utstyret i anlegget
 • Medvirke til planer for daglig og ukentlig vedlikehold av anlegget, rapportere drift og avvik
 • Utføre andre typer arbeidsoppgaver i pukkverket ved behov
 • Medvirke til å opprettholde orden og ryddighet i dagbruddet
 • Tett samarbeid med alle i anlegget og mot andre anlegg i regionen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev i anlegg og bergverk, maskinfører og- eller anleggsmekaniker/industrimekaniker
 • Praktisk anlagt, teknisk interesse, løsningsfokusert og nevenyttig
 • Erfaring og kunnskap fra vedlikehold av utstyr og maskiner
 • Erfaring fra masseforflytningsmaskiner som dumper, lastebil, hjullaster og gravemaskin
 • Maskinførerbevis (M1) M2 M4 M6
 • Førerkort klasse C
 • Kurs og kompetansebevis innen: Lift bevis, varme arbeider, førstehjelp vil være en fordel
 • Et fortrinn med erfaring fra prosess/anlegg/pukkverk
 • Systematisk og presis arbeidsform og levering
 • Lærende med fokus på kontinuerlig forbedring
 • Relasjonsbygger med god kommunikasjon- og formidlingskompetanse
 • Ansvarsbevisst, pliktoppfyllende og samarbeidsvillig.
 • Har et oppegående forhold til HMS og HMS forbedringsarbeid.

 

Vi tilbyr

 • En trygg arbeidsplass i et solid og godt konsern med lange tradisjoner
 • En hverdag hvor du bidrar innenfor svært samfunnsviktige områder
 • Uformelt, kollegialt og sosialt miljø med godt samhold
 • Utfordrende stilling med handlefrihet
 • Utviklingsmuligheter basert på personlige egenskaper og prestasjoner
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
Vi bygger vår virksomhet på ikke-fornybare ressurser og det stiller oss ovenfor særlige utfordringer og ansvar. Vår oppgave er derfor å utnytte forekomstene på en miljømessig og god måte, og sikre ressursgrunnlaget på lang sikt. Samtidig slutter vi oss til filosofien om livssyklus for produkter og uttak. Dette innebærer at vi vil bidra aktivt og på forretningsmessig basis til størst mulig etterbruk, gjenvinning, og forsvarlig deponering. Vår visjon er å være samfunnets beste valg. Det innebærer at våre kunder skal oppleve Franzefoss som en trygg samarbeidspartner som leverer varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi skal også ta våre naboer på alvor, og på best mulig måte avklare forventninger og redusere de belastningene vår virksomhet medfører. Tilsynsmyndighetene skal også være trygge på at virksomheten drives innenfor lover, forskrifter og tillatelser som gjelder. Vi skal også være samfunnets beste valg for våre ansatte gjennom å være en trygg og sikker arbeidsplass som er inkluderende og kompetansehevende. Vi er 112 ansatte i Franzefoss Pukk AS og hovedkontoret ligger på Rud i Bærum. Les gjerne mer om oss på: www.franzefoss.no, og følg oss på LinkedIn og Facebook. Vi er kvalifisert leverandør i StartBANK, og alle våre anlegg er ISO-sertifiserte i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 og NS ISO 9001:2015.
Kontakt:
Tom Paulsen, Anleggssjef
+4797051404