Samfunnets beste valg
Meny
Meny

Vedlikeholdsansvarlig mekaniker pukkverk

Flere lokasjoner Franzefoss Pukk AS (FPU) Region Østlandet Søknadsfrist: 30.10.2020

Franzefoss Pukk AS er et heleid datterselskap av familiekonsernet Franzefoss AS. Vi er en av landets fremste bergverksbedrifter og forvalter av geologiske ressurser. Vi leverer pukk og grus til blant annet betong- og asfaltproduksjon, bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor, industri og landbruk.

Vi ønsker å styrke vedlikeholdet på anleggene våre og søker derfor to  ansvarlige og dyktige mekanikere/vedlikeholdsansvarlige til våre anlegg på Steinskogen og Lierskogen.

Vi stiller krav til våre ansatte at de skal være imøtekommende, serviceinnstilt og med gode HMS holdninger. Kundene skal oppleve oss gjennom vår visjon: Samfunnets beste valg!   Som vedlikeholdsansvarlig mekaniker pukkverk er din viktigste oppgave å sørge for å drive forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr. Du skal sikre at reparasjoner blir utført på optimal måte og følger serviceprogrammet.

Du må være faglig dyktig, ryddig og ansvarsbevisst. Hovedansvaret ditt vil være å utføre vedlikeholdet på produksjonslinjen på anlegget.  Du skal bidra til at maskiner og utstyr fungerer optimalt til enhver tid og du må trives med reparasjon av både hjulgående- og stasjonært maskineri.  Den ene stillingen vil ha ansvar for anleggene på Lierskogen og den andre stillingen vil være lokalisert på Steinskogen i Bærum. Begge stillingene er nøkkelroller på anleggene og rapporterer til anleggssjef Lierskogen og avdelingsleder Steinskogen. 

Hovedansvar

 • Planlegge og gjennomføre vedlikehold, feilsøking og reparasjon som sikrer effektiv drift av produksjonslinje og maskinpark
 • Utarbeide og implementere service-,vedlikeholdsplaner og betjene vedlikeholdssystemet
 • Organisere og holde orden på verksted og øvrige steder på anlegget der utstyr oppbevares
 • Utføre reparasjoner og vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Utvikle og bruke Lean som en del av arbeidshverdagen
 • Ha høyt fokus på HMSK og være et godt forbilde for kolleger  

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev industrimekaniker, plate- og sveis eller tilsvarende er ønskelig
 • Arbeidserfaring innen industrivedlikehold og/eller vedlikehold av anleggsmaskiner
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for fagbrev
 • Må  kunne sveise
 • Sertifikat klasse B
 • Kompetansebevis for traverskran G4
 • Kompetansebevis på Hjullaster M4 ,Teleskoptruck T8.4 er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Generelt gode IT kunnskaper
 • Ønskelig med kjennskap til Lean

Personlige egenskaper

 • Pålitelig, nøyaktig og punktlig
 • Ansvarsbevisst, pliktoppfyllende og samarbeidsvillig
 • Fleksibel med stå-på-vilje
 • Serviceorientert og imøtekommende
 • Omgjengelig og engasjert
 • Gode HMS vaner
 • Liker å ha en ryddig arbeidsplass

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i et bærekraftig og fremtidsrettet konsern med lange tradisjoner
 • En hverdag hvor du bidrar innenfor svært samfunnsviktige områder og sirkulærøkonomi er i fokus
 • Uformelt, kollegialt og sosialt miljø med godt samhold
 • En spennende stilling med handlefrihet
 • Utviklingsmuligheter basert på personlige egenskaper og prestasjoner
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen  på Steinskogen rapporterer til avdelingsleder og på Lierskogen til anleggssjef. Begge stillingene er nøkkelroller på anleggene og i Franzefoss Pukk AS generelt. Arbeidstedet er Steinskogen eller Lierskogen, merk søknaden med foretrukket arbeidssted.  

Kjenner du deg igjen i det ovennevnte, og blir du motivert? Gå på "Søk stillingen", fyll ut feltene, skriv en kortfattet søknadstekst og legg ved CV.  Vi ser frem til å høre fra deg. Spørsmål til stillingen kan rettes til: anleggssjef Knut Særen (Steinskogen) eller Lars Erik Lund (Lierskogen).

Søknadsfristen er snarest.

Vi bygger vår virksomhet på ikke-fornybare ressurser og det stiller oss ovenfor særlige utfordringer og ansvar. Vår oppgave er derfor å utnytte forekomstene på en miljømessig og god måte, og sikre ressursgrunnlaget på lang sikt. Samtidig slutter vi oss til filosofien om livssyklus for produkter og uttak. Dette innebærer at vi vil bidra aktivt og på forretningsmessig basis til størst mulig etterbruk, gjenvinning, og forsvarlig deponering. Vår visjon er å være samfunnets beste valg. Det innebærer at våre kunder skal oppleve Franzefoss som en trygg samarbeidspartner som leverer varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi skal også ta våre naboer på alvor, og på best mulig måte avklare forventninger og redusere de belastningene vår virksomhet medfører. Tilsynsmyndighetene skal også være trygge på at virksomheten drives innenfor lover, forskrifter og tillatelser som gjelder. Vi skal også være samfunnets beste valg for våre ansatte gjennom å være en trygg og sikker arbeidsplass som er inkluderende og kompetansehevende. Vi er 112 ansatte i Franzefoss Pukk AS og hovedkontoret ligger på Rud i Bærum. Les gjerne mer om oss på: www.franzefoss.no, og følg oss på LinkedIn og Facebook. Vi er kvalifisert leverandør i StartBANK, og alle våre anlegg er ISO-sertifiserte i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 og NS ISO 9001:2015.
Kontakt:
Knut Særen, Anleggssjef
90797372
knut.saeren@franzefoss.no

Lars Erik Lund, Anleggssjef Lierskogen
+47 913 27480
lars.erik.lund@franzefoss.no